Zarząd Klubu

Zarząd Klubu Żeglarskiego Pracowników UJ:

Stanisław Zemla - prezes

Marek Romek - wiceprezes

Paweł Czuba - sekretarz

Nikodem Frodyma - członek Zarządu

Krzysztof Siemek - członek Zarządu

Artur Wala - członek Zarządu

Szkolenie
do patentu żeglarza

W styczniu 2013 rozpoczęły się zajęcia kursu teoretycznego dla kandydatów chętnych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego. Zajęcia odbywają się co tydzień w środy o godzinie 19:00 w Instytucie Fizyki UJ. 

więcej... »

Konkurs na nazwę Klubu

Ogłaszamy konkurs na nazwę naszego klubu. Obecna nazwa „Klub Żeglarski Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego" jest jak widać dość długa i chcielibyśmy do niej dodać krótką nazwę, którą klub mógłby się w przyszłości posługiwać.

więcej... »