Spotkania klubowe i prelekcje

Spotkania członków klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki, o godzinie 18 w Instytucie Fizyki UJ. Informacje o dokładnym terminie spotkania przesyłane są do członków klubu pocztą elektroniczną oraz ogłaszane na stronie www.

Od czasu do czasu organizowane są dodatkowe wykłady oraz prelekcje na ciekawe tematy. Informacje o dodatkowych spotkaniach podawane są na bieżąco na stronie www.
Szkolenie
do patentu żeglarza

W styczniu 2013 rozpoczęły się zajęcia kursu teoretycznego dla kandydatów chętnych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego. Zajęcia odbywają się co tydzień w środy o godzinie 19:00 w Instytucie Fizyki UJ. 

więcej... »

Konkurs na nazwę Klubu

Ogłaszamy konkurs na nazwę naszego klubu. Obecna nazwa „Klub Żeglarski Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego" jest jak widać dość długa i chcielibyśmy do niej dodać krótką nazwę, którą klub mógłby się w przyszłości posługiwać.

więcej... »