Działalność Klubu

Zrzeszamy żeglarzy oraz przyjaciół szeroko pojętego żeglarstwa śródlądowego i morskiego oraz innych form turystyki wodnej, których pasją jest przeżywanie ciekawych przygód, kontakt z przyrodą oraz poznawanie ciekawych rejonów Polski i zagranicy. Organizujemy comiesięczne spotkania członków klubu, wykłady i prelekcje, jak również prowadzimy szkolenia na podstawowe stopnie żeglarskie.

Szkolenie
do patentu żeglarza

W styczniu 2013 rozpoczęły się zajęcia kursu teoretycznego dla kandydatów chętnych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego. Zajęcia odbywają się co tydzień w środy o godzinie 19:00 w Instytucie Fizyki UJ. 

więcej... »

Konkurs na nazwę Klubu

Ogłaszamy konkurs na nazwę naszego klubu. Obecna nazwa „Klub Żeglarski Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego" jest jak widać dość długa i chcielibyśmy do niej dodać krótką nazwę, którą klub mógłby się w przyszłości posługiwać.

więcej... »